[google-translator]

Nice Park jak to działa?

System parkingowy NicePark >>>

system parkingowy

WJAZD

Elementami wjazdu są terminal wjazdowy, szlaban wjazdowy oraz dwie pętle indukcyjne. Aktywacja terminala następuje dopiero po najechaniu pojazdem na pierwszą pętlę. Kierowca może wówczas użyć karty zbliżeniowej lub nacisnąć przycisk, który spowoduje wydruk biletu. Może także skontaktować się z obsługą naciskając przycisk info (opcja). Szlaban otworzy się po odebraniu biletu lub odczytaniu danych z aktywnej karty. Jeżeli pojazd przejedzie pod szlabanem, zamknie się on automatycznie dzięki sygnałowi z drugiej pętli indukcyjnej.

ZARZĄDZANIE

Sercem systemu jest serwer – komputer PC wraz z oprogramowaniem Control Manager. Program ten daje pełną kontrolę nad działaniem systemu parkingowego, zapisuje wszelkie zdarzenia systemowe i umożliwia generowanie raportów okresowych. Pozwala także na ustalenie dogodnej taryfy opłat oraz sprawdzenie jej działania. Konta użytkowników i administratora są zabezpieczone hasłem aby kontrolować poziom dostępu do poszczególnych funkcji programu.

PŁATNOŚĆ

Aplikacja Payment Manager umożliwia naliczanie i pobór opłat, w tym także rabatowanie i wydruk biletu w zamian za zgubiony. Współpracuje ze skanerem biletów, czytnikiem kart abonamentowych oraz drukarką fiskalną. Operator po otrzymaniu biletu od kierowcy skanuje go i pobiera kwotę, która wyświetli się na ekranie lub udziela rabatu. Opłacony bilet staje się biletem wyjazdowym. Płatności za postój pojazdu można dokonać także w kasie automatycznej bez udziału operatora. System NicePark umożliwia podłączenie dowolnej ilości kas automatycznych.

WYJAZD

Elementami wyjazdu są – analogicznie do wjazdu – terminal, szlaban wyjazdowy oraz dwie pętle indukcyjne. Aktywacja terminala następuje dopiero po najechaniu pojazdem na pierwszą pętlę. Kierowca może wówczas użyć karty zbliżeniowej lub wsunąć bilet do czytnika. Może także skontaktować się z obsługą naciskając przycisk info (opcja). Szlaban otworzy się po zeskanowaniu opłaconego biletu lub odczytaniu danych z aktywnej karty. Jeżeli pojazd przejedzie pod szlabanem, zamknie się on automatycznie dzięki sygnałowi z drugiej pętli indukcyjnej. Jeżeli bilet jest nieopłacony lub czas na wyjazd upłynął na wyświetlaczu terminala pojawi się odpowiedni komunikat a szlaban pozostanie zamknięty.

 

To proste jak 1, 2, 3!

WYBIERZ ROZWIĄZANIE
1
KAŻDY WJAZD MUSI BYĆ WYPOSAŻONY W TERMINAL WJAZDOWY
I SZLABAN WYJAZDOWY

 

CZY WJAZD JEST TAKŻE WYJAZDEM
TAK
NIE
ZESTAW STANDARD
ZESTAW STANDARD

Gdy wjazd-wyjazd ma szerokość co najmniej 6 m i długość co najmniej 4,5 m można wydzielić na jego środku wysepkę parkingową*3 i umieścić na nim terminal wjazdowy*1, terminal wyjazdowy*2, oraz szlaban wjazdowy i szlaban wyjazdowy.

Konieczny jest montaż terminala wyjazdowego*2oraz szlabanu wyjazdowego dla każdego wyjazdu.

Uwaga: zalecamy montaż kasy samoobsługowej*5dla parkingów o dużej rotacji.

ZESTAW SINGLE

Można zrezygnować ze szlabanu wyjazdowego, szlaban wjazdowy będzie także pełnił rolę szlabanu wyjazdowego.

Uwaga: zalecany montaż szlabanu o długości conajmniej 5 m dla zapewnienia przepustowości przejazdu.

CZY BUDKA KASJERA ZNAJDUJE SIĘ BEZPOŚREDNIO PRZY WYJEDZIE?
TAK
NIE
ZESTAW BASIC
ZESTAW BASIC

Można zrezygnować z terminala wyjazdowego*2. Kasjer po pobraniu należności za bilet otworzy szlaban korzystając z funkcji aplikacji kasowej*4.

Przy wyjeździe należy zamontować kamerę, aby obsługa mogła poprawnie zidentyfikować pojazd opuszczający parking.
Uwaga: Zalecany montaż modułu Exitpay*6 dla zapewnienia wygody korzystania z parkingu dla klientów abonamentowych.

ZESTAW ECO

Można zrezygnować ze szlabanu wyjazdowego, szlaban wjazdowy będzie także wyjazdowym.
Uwaga: zalecany montaż szlabanu o długości co najmniej 5 m dla zapewnienia przepustowości przejazdu.

 

Przykładowe zestawy

 

ZESTAW STANDARD
ZESTAW BASIC

NicePark Standard

NicePark Basic

 


STANDARD
Terminal wjazdowy TERM IN 1 szt., terminal wyjazdowy TERM OUT 1 szt., szlaban M5BARKIT 2 szt., serwer PARK SERVER 1 szt. (zawiera oprogramowanie PARK SOFT oraz skaner biletów PARK READ).
Opcjonalnie: Kasa automatyczna PARK CASH

BASIC
Terminal wjazdowy TERM IN 1 szt., szlaban M5BARKIT 2 szt., serwer PARK SERVER 1 szt. (zawiera oprogramowanie PARK SOFT oraz skaner biletów PARK READ).
Opcjonalnie: Moduł PARK EXITPAY

 

ZESTAW SINGLE
ZESTAW ECO

NicePark Single

NicePark Eco


SINGLE
Terminal wjazdowy TERM IN 1 szt., terminal wyjazdowy TERM OUT 1 szt., szlaban M5BARKIT 1 szt., serwer PARK SERVER 1 szt. (zawiera  oprogramowanie PARK SOFT oraz skaner biletów PARK READ),  jednokanałowy detektor pętli indukcyjnej PARK D1 1 szt.
Opcjonalnie: Kasa automatyczna PARK CASH

ECOTerminal wjazdowy TERM IN 1 szt., szlaban M5BARKIT 1 szt., serwer PARK SERVER 1 szt. (zawiera oprogramowanie PARK SOFT oraz skaner biletów PARK READ), jednokanałowy detektor pętli indukcyjnej PARK D1 1 szt.
Opcjonalnie: Moduł PARK EXITPAY

POWYŻSZE ZESTAWY SĄ PRZYKŁADOWE,
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKOMPLETOWANIA DOWOLNEJ KONFIGURACJI.

 

Akcesoria

DOBIERZ AKCESORIA
2
Kasa
Kasa samoobsługowa – umożliwia użytkownikowi parkingu rozliczenie należnooeci za parkowanie bez udziału kasjera. Informacja o opłaconym bilecie zapisuje się w systemie komputerowym. Kasę można umiejscowić w budynku lub na zewnątrz zabezpieczając ją wiatą.
Karty abonamentowe
Obsługa kart abonamentowych – jeżeli parking posiada stałych użytkowników, możemy ułatwić im korzystanie z parkingu, wydając kartę abonamentową, dzięki której będą wjeżdżali i wyjeżdżali z parkingu. System komputerowy zapisuje każdy wjazd i wyjazd takiego użytkownika oraz weryfikuje, czy karta jest opłacona. Pozwala również na łatwe zarządzanie uprawnieniami związanymi z korzystaniem z parkingu.
Komunikacja głosowa
Komunikacja głosowa – zalecamy zakup opcji komunikacji głosowej między obsługą parkingu a jego użytkownikami. W stanowisku obsługi umieszczamy telefon, a w terminalu wjazdowym, terminalu wyjazdowym i kasie automatycznej interkomy oraz przyciski uaktywniające połączenie.
Karty dalekiego zasiegu
Obsługa kart dalekiego zasięgu – system RFID wykrywa obecność specjalnej karty w nadjeżdżającym pojeździe oraz natychmiast otwiera szlaban wjazdowy lub wyjazdowy. Najczęściej stosuje się go w parkingach przy szpitalach, aby umożliwić płynny przejazd karetki oraz w miejscach, gdzie płynność ruchu i łatwość dostępu odgrywają znaczącą rolę. Karty dalekiego zasięgu usprawniają wjazd i wyjazd z parkingu.
Tablice rejestracyjne
Odczyt tablic rejestracyjnych – specjalna kamera odczytuje tablice rejestracyjne każdego wjeżdżającego na parking pojazdu. System komputerowy zapisuje tę informację wraz z numerem wydanego biletu. Przy wyjeździe druga kamera ponownie odczytuje tablice rejestracyjne. System komputerowy weryfikuje, czy dany pojazd jest uprawniony do wyjazdu z odczytanym biletem.
Znaki drogowe
Oznakowanie – bardzo ważnym elementem parkingu jest jego oznakowanie ułatwiające kierowcom poprawne poruszanie się. Najczęściej ustawia się znaki nakazu jazdy po prawej stronie np. przed wysepką parkingową, stop i zakaz wjazdu w wersji lekkiej na szlabanach. W widocznym miejscu powinien być także umieszczony regulamin korzystania z parkingu oraz cennik.
Inne
Inne – budki dla obsługi parkingu, kolczatki, barierki, wygrodzenia oraz inne elementy architektury parkingowej. Wszystkie oferowane przez Nice akcesoria i elementy infrastruktury parkingowej zapewniają doposażenie parkingu i optymalną konfigurację systemu.

Uwaga: Wycenę montażu można przeprowadzić dopiero po wizji lokalnej.


*1 Terminal wjazdowy – wydaje bilet z unikalnym numerem, datą i czasem wjazdu każdemu kierowcy oraz otwiera szlaban wjazdowy. Informacja o każdym wydanym bilecie (wjazd kierowcy) zapisuje się w systemie komputerowym.
*2 Terminal wyjazdowy – odczytuje bilet i sprawdza w systemie komputerowym, czy jest on poprawnie opłacony. Jeżeli tak – otwiera szlaban. Informacja o każdym odczytanym bilecie (wyjazd kierowcy) zapisuje się w systemie komputerowym.
*3 Wysepka parkingowa to wydzielona strefa, na której umieszczamy terminal wjazdowy, terminal wyjazdowy, szlaban wjazdowy i szlaban wyjazdowy. Wysepka może być podwyższona ponad płaszczyznę jezdni poprzez ułożenie krawężników bądź gotowej konstrukcji stalowej.
*4 Aplikacja kasowa Payment Manager odczytuje bilet oraz podaje naleśność do zapłaty. Informacja o każdym opłaconym bilecie zapisuje się w systemie komputerowym.
*5 Kasa samoobsługowa umożliwia użytkownikowi parkingu rozliczenie należności za parkowanie bez udziału kasjera. Informacja o opłaconym bilecie zapisuje się w systemie komputerowym.
*6 Moduł Exitpay zastępuje funkcjonalność odczytu kart abonamentowych przez terminal wyjazdowy. Dzięki niemu, kierowcy posiadający kartę abonamentową mogą wyjechać z parkingu bez potrzeby kontaktu z obsługą parkingu.

 

[google-translator]